/

Beatrijs (ca.1300)

“Inden vergier quam si met vare. Die jongelinc wert haers gheware. Hi seide: ‘Lief, en verveert u niet: Hets u vrient dat ghi hier siet.’ Doen si beide te samen quamen, Si begonste hare te scamen Om dat si in enen pels stoet Bloets hoeft ende barvoet. Doen seidi: ‘Wel