Embargo Act (22 december 1807)

/

In dit artikel kun je de Nederlandse vertaling lezen van de Amerikaanse Embargo Act van 22 december 1807. Deze wet verbood alle Amerikaanse export overzee en over land. Hieronder vind je de Nederlandse vertaling van de eerste twee (van in totaal acht) artikelen uit de Embargo Wet van 1807.

Adam Smith
Adam Smith

Artikel 1

Sec.1
Er wordt uitgevaardigd dat er een embargo komt, die hierbij op alle schepen gelegd wordt in de havens en plaatsen binnen de grenzen of jurisdictie van de Verenigde Staten, al dan niet vrij of verbonden aan een buitenlandse haven of plaats; Verder wordt er geen toestemming wordt verleend aan een schip of schepen om aan te leggen in een dergelijke buitenlandse haven of plaats, behalve vaartuigen die onder het directe bevel van de president van de Verenigde Staten staan: en dat de president gemachtigd is om dergelijke instructies te geven aan de functionarissen van de inkomsten, en van de marine en commerciële kotters van de Verenigde Staten, zoals het best aangenomen zal lijken om deze volledig uit te voeren: op voorwaarde dat niets hierin mag worden geïnterpreteerd als: het vertrek van een buitenlands schip of vaartuig te voorkomen, hetzij in ballast, of met de goederen, waren en koopwaar aan boord van dergelijke buitenlandse schip of vaartuig, die op de hoogte zijn van deze procedure.

Artikel 2

Sec. 2.
Dat tijdens de ratificatieperiode van deze wet, geen geregistreerd schip of zeeschip, dat goederen, waren en koopwaar aan boord heeft, wordt toegestaan om van de ene haven van de Verenigde Staten naar een andere te vertrekken binnen hetzelfde, tenzij de kapitein, eigenaar, geadresseerde of eigenaar van dat vaartuig eerst een borg betaalt, met een of meer zekerheden aan de verzamelaar van het district waaruit ze blijkt te vertrekken, in somma het dubbele van de waarde van het schip en de lading, en dat de genoemde goederen, waren, of koopwaar opnieuw zullen worden aangevoerd in een Amerikaanse haven van de Verenigde Staten, uitgesloten de zeevaart. (…) Alle oorlogsvaartuigen die overheidsopdrachten hebben om als buitenlandse macht op te treden, worden niet geacht onderworpen te zijn aan dit door deze wet opgelegde embargo.

Albert I van België
Albert I van België

Geef een reactie