Speech: Donald Trump claimt overwinning (2020)

President Donald Trump claimde in de ochtend van 4 november 2020 (Nederlandse tijd) de presidentsverkiezingen gewonnen te hebben. Dit was opmerkelijk omdat geen enkel nieuwsmedium op basis van de uitslagen al een winnaar had uitgeroepen. Trump verkondigde in zijn toespraak verder dat “een treurige groep mensen” probeerde de stemmen te stelen. Bijzonder was ook dat de president opriep om te stoppen met het tellen van de stemmen. Verder kondigde hij in zijn speech aan het resultaat van de verkiezing aan te zullen vechten bij het Hooggerechtshof. Lees verder Speech: Donald Trump claimt overwinning (2020)

Excuses koning Willem-Alexander over Griekenland-reis

Op 21 oktober 2020 richtte koning Willem-Alexander zich met een videoboodschap tot het Nederlandse volk. In de video bood de koning, met naast zich koningin Máxima, zijn excuses aan voor een reis naar Griekenland die hij kort daarvoor had gemaakt. Die reis had voor verontwaardig gezorgd omdat Nederland zich op dat moment vanwege de corona-crisis in een ‘gedeeltelijke lockdown’ bevond. Kort voordat de koning met zijn gezin naar Griekenland afreisde had premier Mark Rutte de Nederlandse bevolking juist opgeroepen tijdens de herfstvakantie het land niet te verlaten. De koning vloog desondanks met zijn gezin naar zijn vakantiehuis in Griekenland. Dit stuitte veel burgers tegen de borst en ook vanuit de politiek werd verontwaardigd gereageerd. Vanwege de ophef keerde het koningspaar binnen een dag weer terug. Enkele dagen later sprak de koning middels de videoboodschap zijn spijt uit voor de reis. Lees verder Excuses koning Willem-Alexander over Griekenland-reis

Speech Joe Biden over uitslag presidentsverkiezingen 2020

Op 4 november 2020 was men in Amerika nog in de ban van de presidentsverkiezingen en was onduidelijk of de Republikein en zittende president Donald Trump de verkiezing zou winnen of dat de zege naar diens uitdager zou gaan, de Democraat Joe Biden. Laatstgenoemde hield op 4 november een speech. Hierin het transcript van die toespraak: Lees verder Speech Joe Biden over uitslag presidentsverkiezingen 2020

Gdánsk overeenkomst (Nederlandse tekst, 31 augustus 1980): communistisch overheid Polen doet concessies

Op 31 augustus 1980 sloot de Poolse regering, gedwongen door massale stakingen in communistisch Polen, een sociaal contract met de stakers en demonstranten in het land. Er kwam hierna ruimte voor de oprichting van vakbonden. Kort hierna richtte stakingsleider Lech Walesa de vakbond Solidarnosc (Solidariteit) op, die uiteindelijk in 1989 het communisme in Polen op een vreedzame manier wist te beëindigen. De Nederlandse tekst van de Gdánsk-overeenkomst luidt als volgt:

1. Aanvaarding van vrije vakbonden die onafhankelijk zijn van de Communistische Partij en van ondernemingen, in overeenstemming met conventie nr. 87 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende het recht om vrije vakbonden op te richten, dat werd geratificeerd door de communistische regering van Polen.

2. Een garantie van het recht om te staken en van de veiligheid van stakers en degenen die hen helpen.

3. Naleving van de grondwettelijke garantie van vrijheid van meningsuiting, pers en publicatie, inclusief vrijheid voor onafhankelijke uitgevers, en de beschikbaarheid van de massamedia voor vertegenwoordigers van alle religies.

4. Een terugkeer van vroegere rechten op: 1) mensen die na de stakingen van 1970 en 1976 van hun werk zijn ontslagen, en 2) studenten die vanwege hun opvattingen van school worden gestuurd. De vrijlating van alle politieke gevangenen, onder wie Edward Zadrozynski, Jan Kozlowski en Marek Kozlowski. Stopzetting van de onderdrukking van het individu vanwege persoonlijke overtuiging.

- advertentie -

5. Beschikbaarheid voor de massamedia van informatie over de vorming van het Inter-factory Strike Committee en publicatie van zijn eisen.

6. Het ondernemen van acties om het land uit zijn crisissituatie te halen op de volgende manieren: a) het openbaar maken van volledige informatie over de sociaaleconomische situatie, en b) alle sectoren en sociale klassen in staat stellen deel te nemen aan de discussie over de hervormingsprogramma.

7. Compensatie van alle arbeiders die aan de staking deelnemen voor de periode van de staking, met vakantiegeld van de Centrale Raad van Vakbonden.

8. Een verhoging van het basissalaris van elke werknemer met 2.000 zloty per maand als compensatie voor de recente prijsverhoging.

9. Gegarandeerde automatische loonsverhogingen op basis van prijsstijgingen en daling van het reële inkomen.

10. Een volledige aanvoer van voedingsproducten voor de binnenlandse markt, waarbij de export beperkt blijft tot overschotten.

11. De afschaffing van ‘commerciële’ prijzen en van andere verkopen voor harde valuta in speciale winkels.

12. De selectie van managementpersoneel op basis van kwalificaties, niet op basis van partijlidmaatschap. Voorrechten van de geheime politie, de reguliere politie en het partijapparaat moeten worden opgeheven door familiesubsidies gelijk te trekken, speciale winkels af te schaffen, enz.

13. De introductie van voedselbonnen voor vlees en vleesproducten (gedurende de periode waarin de controle op de marktsituatie weer terugkomt).

14. Verlaging van de pensioenleeftijd voor vrouwen tot 50 en voor mannen tot 55 jaar, of na 30 jaar arbeid in Polen voor vrouwen en 35 jaar voor mannen, ongeacht de leeftijd.

15. Overeenstemming van ouderdomspensioenen en lijfrenten met wat werkelijk is gestort.

16. Verbeteringen in de arbeidsomstandigheden van de gezondheidsdienst om volledige medische zorg voor werknemers te verzekeren.

17. Zekerheid van een redelijk aantal plaatsen in kinderdagverblijven en kleuterscholen voor de kinderen van werkende moeders.

18. Betaald zwangerschapsverlof voor drie jaar.

19. Een afname van de wachttijd voor appartementen.

20. Een verhoging van de tegemoetkoming voor woon-werkverkeer tot 100 zloty van 40, met een aanvullende uitkering bij scheiding.

21. Een rustdag op zaterdag. Werknemers in het brigadesysteem of 24-uurs banen moeten worden gecompenseerd voor het verlies van vrije zaterdagen met meer verlof of ander betaald verlof.

Bron:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk_Agreement

Neville Chamberlain: ‘Peace for our time’ speech (1938)

Op de Conferentie van München (september 1938) werd besloten dat het Tsjechoslowaakse Sudentenland aan Duitsland gegeven zou worden. Na terugkeer meende de Britse minister Neville Chamberlain dat hij de vrede had gered. Op 30 september 1938 sprak hij de historische woorden ‘Peace for our time’. Hieronder de volledigde Engelse tekst van zijn toespraak. Lees verder Neville Chamberlain: ‘Peace for our time’ speech (1938)

Openingsrede Bismarck – Conferentie van Berlijn (15 nov. 1884)

Op 15 november 1884 opende de Duitse kanselier Otto von Bismarck de Conferentie van Berlijn. Op deze conferentie verdeelden de Europese grootmachten Afrika in koloniale gebieden. Hieronder een fragment uit de openingsrede van Bismarck. Lees verder Openingsrede Bismarck – Conferentie van Berlijn (15 nov. 1884)

Nederlandse tekst Verdrag van München (30 september 1938)

Het Verdrag van München (30 september 1938) vormde het slotakkoord van de Conferentie van München. Het verdrag gaf nazi-Duitsland permissie om het Sudetenland te annexeren. Achteraf gezien was deze appeasement-politiek, met Neville Chamerlain (‘Peace for our time’) personificatie, onsuccesvol. Adolf Hitler ging door met zijn expansiedrift. Hieronder de Nederlandse én Engesltalige tekst van het Verdrag van München Lees verder Nederlandse tekst Verdrag van München (30 september 1938)