Speech: Donald Trump claimt overwinning (2020)

President Donald Trump claimde in de ochtend van 4 november 2020 (Nederlandse tijd) de presidentsverkiezingen gewonnen te hebben. Dit was opmerkelijk omdat geen enkel nieuwsmedium op basis van de uitslagen al een winnaar had uitgeroepen. Trump verkondigde in zijn toespraak verder dat “een treurige groep mensen” probeerde de stemmen te stelen. Bijzonder was ook dat de president opriep om te stoppen met het tellen van de stemmen. Verder kondigde hij in zijn speech aan het resultaat van de verkiezing aan te zullen vechten bij het Hooggerechtshof. Lees verder Speech: Donald Trump claimt overwinning (2020)

Speech Joe Biden over uitslag presidentsverkiezingen 2020

Op 4 november 2020 was men in Amerika nog in de ban van de presidentsverkiezingen en was onduidelijk of de Republikein en zittende president Donald Trump de verkiezing zou winnen of dat de zege naar diens uitdager zou gaan, de Democraat Joe Biden. Laatstgenoemde hield op 4 november een speech. Hierin het transcript van die toespraak: Lees verder Speech Joe Biden over uitslag presidentsverkiezingen 2020

Monroe-doctrine – Nederlandse tekst

De Monroe-doctrine (ook Monroedoctrine of Monroe-leer genoemd) was een Amerikaans politiek statement richting de Europese mogelijkheden. De Verenigde Staten gaf aan Europese landen, met name Spanje, aan dat de onafhankelijk van Zuid Amerikaanse landen gerespecteerd diende te worden. Tegelijk bood de Monroedoctrine de ruimte aan de Verenigde Staten om bij nieuwe Europese kolonisatiepogingen militair in te grijpen. Lees verder Monroe-doctrine – Nederlandse tekst

Emancipatieproclamatie (Emancipation Proclamation) – tekst (1863)

Op 22 september 1862 kondigde de Amerikaanse president Abraham Lincoln de Emancipation Proclamation (Emancipatieproclamatie) af, waarmee per 1 januari 1863 drie miljoen slaven in vrijheid gesteld zouden worden, in de rebellerende zuidelijke staten. Verder stelde Lincoln dat de Amerikaanse Burgeroorlog in zijn ogen vooral een strijd was tegen de slavernij. Lees verder Emancipatieproclamatie (Emancipation Proclamation) – tekst (1863)

Tekst ‘Ich bin ein Berliner’ – John F. Kennedy (26 juni 1963)

Op 26 juni 1963 vond de apotheose van John F. Kennedy’s vierdaagse staatsbezoek aan Duitsland plaats. Kennedy hield die dag in West-Berlijn een beroemd geworden speech, getiteld ‘Ich bin ein Berliner’ en gericht tegen het communisme dat aan de andere kant van de Berlijnse Muur het dagelijkse leven bepaalde. Lees verder Tekst ‘Ich bin ein Berliner’ – John F. Kennedy (26 juni 1963)

Nixon-doctrine (25 juli 1969)

Tijdens een persconferentie in Guam op 25 juli 1968 verklaarde Nixon – de boodschap is vermoedelijk bedacht door Henry Kissinger, minister van Buitenlandse Zaken – dat de Verenigde Staten zich aan al de eerder afgesloten politiek-militaire verdragen ten aanzien van Azië zouden houden en landen in de regio’s zou steunen als dat nodig was. Maar tegelijk stuurde hij met onderstaande uitspraak aan op een Azië dat zijn eigen problemen zou gaan oplossen: Lees verder Nixon-doctrine (25 juli 1969)