Paus Gregorius over christelijke zending

//

In het jaar 601 gaf paus Gregorius de Grote en instructie mee aan Mellitus, (? tot 624), de eerste bisschop van Londen en de derde aartsbisschop van Canterbury. Hieronder de tekst van zijn instructie, die bedoeld was voor de missionarissen die Augustinus van Canterbury tijdens zijn bekeringspogingen in Engeland ondersteunden. De bron is een voorbeeld van religieus syncretisme.

“Als u met Gods hulp bent aangekomen bij onze eerbiedwaardige broeder bisschop Augustinus, vertel hem dan wat ik na lang wikken en wegen heb besloten over de kwestie van de Angelen. De heiligdommen van de afgoden in dat land mogen in geen geval verwoest worden. Alleen de godenbeelden daarin. Besprenkel de heiligdommen met wijwater, zet er altaren en relieken in. Want als het gaat om goed gebouwde heiligdommen, is het nodig dat ze niet meer worden gebruikt”

Bron:
-Yvonne Bouw (red.), Feniks. Tijdvakken en historische contexten 4/5/6 VWO (Amersfoort: ThiemeMeulenhoff, 2019) p. 64 (aldaar bron 12).