Multiculturele drama – Paul Scheffer (brontekst)

In het jaar 2000 schreef Paul Scheffer een bekend geworden artikel in de NRC, over de vermenende mislukking van de multiculturele Nederlandse samenleving. Hieronder een fragment uit dit artikel.

“We leven in Nederland langs elkaar heen: ieder zijn eigen café, zijn eigen school, zijn eigen slager en straks zijn eigen straat of buurt. De eerlijkheid gebied te zeggen dat al die oude en nieuwe Nederlanders weinig tot niets van elkaar weten. En zo stort het kaartenhuis van de multiculturele samenleving ineen. Alle onuitgesproken verwachtingen, al zou integratie vooral een kwestie van tijd zijn, worden niet bewaarheid. Onder de oppervlakte van het openbare leven drijft een zee van verhalen over de botsing van culturen.”

Bron:
-Paul Scheffer, ‘Het multiculturele drama’, NRC Handelsblad (29 januari 2000).
-Y. Bouw (ed.), Feniks. Tijdvakken en historische contexten 4/5 Havo (A’foort: ThiemeMeulenhoff, 2019) p.196, aldaar bron 16.