Destalinisatierede tekst – Nikita Chroesjtsjov (25 februari 1956)

/

Op 25 februari 1956 hield de Russische president Nikita Chroesjtsjov tijdens het twintigste partijcongres van de Communistische Partij zijn beroemd geworden ‘geheime’ destalinisatierede uit. De titel was: ‘Over persoonsverheerlijking en de gevolgen ervan’ (О культе личности и его последствиях). Met dit betoog begon Chroesjtsjovs politiek van destalinisatie en kwam er ruimte in het publieke debat voor enige kritiek op Jozef Stalin. In de partijrede stelde Chroesjtsjov de misdaden van zijn voorganger aan de kaak.

Fragment uit de tekst van de destalinisatierede

Kameraden! De persoonscultus heeft zulke monsterlijke afmetingen aangenomen, omdat Stalin zelf alle denkbare methoden gebruikte die konden dienen voor de verheerlijking van zijn eigen persoon. Een van de meest karakteristieke voorbeelden van Stalins zelfverheerlijking en van zijn gemis aan bescheidenheid is de verschijning van zijn Beknopte biografie, in 1948 gepubliceerd. Dit boek is een toonbeeld van de meest liederlijke vleierij, een voorbeeld van een man die zichzelf tot een godheid verheft en van zichzelf een legende van onfeilbaarheid maakt.

Bronnen:

-http://www.meneervanempel.nl/wp-content/uploads/2015/12/Examentraining-Koude-Oorlog-bronnenstrategie.pdf
-https://rjh.ub.rug.nl/groniek/article/download/17235/14725
-https://slavischestudies.wordpress.com/2013/09/26/de-geheime-rede-van-chroesjtsjov/