Grenzen aan de groei – rapport Club van Rome (1972)

/

Het rapport ‘Grenzen aan de groei’ van de Club van Rome maakte begin jaren 1970 veel los in Europa. Het rapport analyseerde vijf grote wereldproblemen in hun onderlinge samenhang: de groei van de wereldbevolking, voedselproductie, industrialisering, uitputting van natuurlijke grondstoffen en vervuiling, over de jaren 1900-1970. De schokkende conclusie van het rapport luidde dat als de wereld zo doorging met consumeren, de rek er snel uit zou zijn – binnen honderd jaar – en de wereld op een ramp afstevende. Met name de bevolkingsgroei en industriële productie zouden dan een flinke klap krijgen, vooral door de uitputting van grondstoffen.

Een bekend fragment uit het rapport ‘Grenzen aan de Groei’ van de Club van Rome, de samengevatte conclusie, luidde als volgt:

De mensheid kan niet blijven doorgaan zich met toenemende snelheid te vermenigvuldigen en materiële vooruitgang als hoofddoel te beschouwen, zonder daarbij in moeilijkheden te komen. (…) Dat betekent dat we de keuze hebben tussen nieuwe doelstellingen zoeken teneinde onze toekomst in eigen handen te nemen, of ons onderwerpen aan de onvermijdelijk wredere gevolgen van ongecontroleerde groei.

Bronnen
-https://klimaathype.wordpress.com/2009/10/27/club-van-rome-verkeerd-voorgelicht/
-https://books.google.nl/books?id=xZ11AAAAQBAJ&pg=PT232&lpg=PT232&dq=onderwerpen+aan+de+onvermijdelijk+wredere+gevolgen&source=bl&ots=NK3LJT2GAK&sig=6g1jMoMGtsB5wHUKT47-PRdluoI&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwiDpvvIidjbAhVQkRQKHYUaCsYQ6AEIKDAA#v=onepage&q=onderwerpen%20aan%20de%20onvermijdelijk%20wredere%20gevolgen&f=false
-Engelse tekst van het rapport: http://www.donellameadows.org/wp-content/userfiles/Limits-to-Growth-digital-scan-version.pdf