/

Hildebrandslied (ca. 800)

“Hadubrand sprak, Hildebrands zoon: ‘met de speer moet men gaven ontvangen, speerpunt tegen speerpunt (…) Jij bent een oude Hun, enorm sluw, je lokt me met je woorden, wilt je speer naar me werpen. Je bent een zo oude man geworden, (door)dat je altijd bedrog pleegde. Dat zeiden me zeevaarders