Citaat Frederik II van Pruisen over De Verlichting

//

De Duitse koning Frederik II of Frederik de Grote (1712-1786) van het Heilige Roomse Rijk geldt als een van de meest bekende telgen uit het geslacht Hohenzollern. Hij profileerde zich als de eerste agnost uit de moderne tijd. Verder schreef deze Verlichtingsdenker diverse boeken over politiek. Hierbij een citaat over zijn visie op het politieke systeem, waaruit blijkt dat Frederik de Grote een aanhanger van het verlicht despotisme was.

“Een goed geleide regering moet over een goed systeem beschikken. Alle maatregelen moeten doordacht zijn. Financiën, politiek en legerleiding moeten op eenzelfde doel aansturen: de versterking van de staat en de groei van zijn macht. Een systeem kan alleen uit één hoofd ontspringen, daarom moet er één heerser zijn. Hij heeft zonder twijfel helpers nodig. De uitwerking van de details zou te omvangrijk zijn voor hem. Maar hij moet een open oor hebben voor alle klachten, en hij moet recht doen aan hen die door verdrukking worden bedreigd.”

Bron:
-Yvonne Bouw e.a. (red.), Feniks. Tijdvakken en historische contexten. Havo 4/5 (Amersfoort: ThiemeMeulenhoff, 2019) p.126.