Nixon-doctrine (25 juli 1969)

//

Tijdens een persconferentie in Guam op 25 juli 1968 verklaarde Nixon – de boodschap is vermoedelijk bedacht door Henry Kissinger, minister van Buitenlandse Zaken – dat de Verenigde Staten zich aan al de eerder afgesloten politiek-militaire verdragen ten aanzien van Azië zouden houden en landen in de regio’s zou steunen als dat nodig was. Maar tegelijk stuurde hij met onderstaande uitspraak aan op een Azië dat zijn eigen problemen zou gaan oplossen:

As far as the problems of international security are concerned…the United States is going to encourage and has a right to expect that this problem will increasingly be handled by, and the responsibility for it taken by, the Asian nations themselves.

In een Vietnam-speech op 3 november 1969 verwoordde Nixon deze doctrine met andere woorden:

First, the United States will keep all of its treaty commitments.

Second, we shall provide a shield if a nuclear power threatens the freedom of a nation allied with us or of a nation whose survival we consider vital to our security.

Third, in cases involving other types of aggression, we shall furnish military and economic assistance when requested in accordance with our treaty commitments. But we shall look to the nation directly threatened to assume the primary responsibility of providing the manpower for its defense.

Nederlandse vertaling:

Ten eerste houden de Verenigde Staten zich aan al hun verdragsverplichtingen.

Ten tweede zullen we een schild bieden als een kernmacht de vrijheid bedreigt van een natie die onze bondgenoot is of van een natie wier overleven we van vitaal belang achten voor onze veiligheid.

Ten derde, in andere gevallen van agressie, zullen we militaire en economische ondersteuning bieden als dat wordt verzocht in het kader van onze verdragsverplichtingen. Maar we zullen de bedreigde natie primair verantwoordelijk houden voor het leveren van de mankracht voor haar eigen defensie.

De Nixon doctrine beïnvloedde het Amerikaanse besluit om in de jaren 1970 wapens te verkopen aan Iran en Israël, zodat die landen hun eigen boontjes zouden kunnen doppen.

Bronnen:
-https://www.nixonlibrary.gov/forkids/speechesforkids/silentmajority/silentmajority_transcript.pdf
-https://en.wikipedia.org/wiki/Nixon_Doctrine#The_Nixon_Doctrine
-https://www.history.com/this-day-in-history/the-nixon-doctrine-is-announced
-https://www.britannica.com/event/Nixon-Doctrine