Tweezwaardenleer – korte uitleg uit 1235

De tweezwaardenleer was een leer over de verdeling van de geestelijke macht tussen kerk en staat. Deze leer werd bedacht door paus Gelasius I (eind vijfde eeuw) en was gebaseerd op de Bijbel, specifiek de tekst Lucas 22:38.

In 1235 formuleerde de jurist, afkomstig uit het Heilige Roomse Rijk, Eike von Repgow (ca.1180-1233) zijn bekende werk Sachsenspiegel (1235) in enkele zinnen de inhoud van de tweezwaardenleer.

God liet op aarde twee zwaarden achter om de christenen te beschermen. Voor de paus is het geestelijke bestemd, voor de keizer het wereldlijke.

Later leidde de tweezwaardenleer tot de Investituurstrijd (1066-1121) en werd deze leer verabsoluteerd door paus Bonifatius VIII (1235-1303) in diens bul Unam Sanctum.

Bronnen:
https://www.universiteitleiden.nl/hovo/collegeaanbod/geschiedenis-en-maatschappij/twee-zwaarden-gods