Besluit Engelse koning Edgar over klooster Winchester (966)

//

In het jaar 966, tijdens de Middeleeuwen, schreef de Engels vorst Edgar over het klooster in Winchester het volgende:

“Uit vrees dat ik de eeuwige verdoemenis tegemoet ga als ik de wil van Hem die alles in hemel en op aarde beweegt, niet uitvoer, heb ik hele menigten slechte monniken uit verschillende kloosters onder mijn gezag verjaagd. Aan hun tussenkomst had ik niets. Ik heb hen vervangen door monniken die God wél behagen. Zij zullen onophoudelijk voor mij pleiten.”

-Y. Bouw, Feniks. Tijdvakken en historische contexten. Havo 4/5 (Amersfoort: ThiemeMeulenhoff, 2019) 55.