Toespraak bij vrijheidsboom Amsterdam (4 maart 1795)

Ten tijde van de Bataafse Republiek (1795-1814) plantten revolutionairen op diverse pleinen in Nederlandse plaatsen vrijheidsbomen. De vrijheidsbomen werden vaak ingewijd met een ceremonie waarbij de sfeer anti-Oranje was. Zo werd tijdens de onthulling van een vrijheidsboom op De Dam in Amsterdam, op 4 maart 1795, door een stadsbestuurder de volgende korte toespraak gehouden in het bijzijn van enkele Franse hoge militairen.

Burger! Eert God! Wij zijn vrij! Dat het de gevluchte tiran niet mag lukken uw dapperheid te ontzenuwen. ‘Dood of vrij’ moet uw zinspreuk zijn! Bij deze plechtige ingewijde vrijheidsboom verbind ik u allen in naam der vrijheid. Dit is een heilig verbond, burgers! Wij zweren trouw aan ons vrijgeworden Nederland.

Bron:
T. van der Geugten ea, Geschiedeniswerkplaats. Examenkatern “Rechtstaat en democratie Havo, 2e editie, Groningen & Houten 2013, p.16.