Enkele bepalingen uit het Groot Privilege (11 februari 1477, in eigen tekst)

/

Op 11 februari 1477 kwam het Groot Privilege tot stand. Die dag verleende Maria van Bourgondië (de oma van Karel V) aan de Staten-Generaal der Nederlanden meerdere rechten. Een fragment uit het Groot Privilege:

1. De Staten-Generaal behouden het recht om vrij te vergaderen.

2. Zonder akkoord van de Staten-Generaal worden er geen oorlogen meer verklaard.

3. De privileges en gewoonten van de gewesten worden gerespecteerd.

4. Er komt meer vrijhandel.

5. Als de hertog of zijn ambtenaren iets ondernemen dat in strijd is met dit Groot Privilege, zijn zijn onderdanen hem geen enkele dienst meer verschuldigd.

Bronnen:

Tom van der Geugten (red.), Geschiedeniswerkplaats. Historische Contexten tweede fase havo (Groningen: Noordhoff, 2014) p.21