Voorschrift Franken over zondagsrust (Childebert, 511-558)

//

In de vroege Middeleeuwen vaardigde de Frankische vorst Childebert I een bindend voorschrift uit over de zondagsrust. De tekst van deze bron (vertaald) over het vroege christendom:

“Er komen ons klachten ter ore dat er onder het volk veel heiligschennis wordt bedreven. Ze brengen de nacht in dronkenschap door en zingen schunnige liedjes, zelfs op christelijke feestdagen als Pasen en Kerstmis. Op zondag, de dag des Heeren, dansen ze door de straten van de stad. We verbieden zulk gedrag ten strengste, want het is een belediging voor God. Wie het na de vermaning van de bisschoppen en ons voorschrift nog waagt zulke heiligschennis te plegen, krijgt honderd stokslagen.”

Bron: Y. Bouw e.a., Feniks. Tijdvakken en historische contexten havo 4/5 (A’foort: ThiemeMeulenhoff, 2019) p.54, aldaar bron 12.