Gregorius van Tours over de Franken (594) – tekst en bron

//

In 534 planden de Frankische vorsten Lotharius en Childebert een aanval op het koninkrijk van de Bourgonden. Gregorius van Tours, een toenmalige bekende bisschop en historicus, schreef over deze gebeurtenis het volgende:

“Ze vroegen Theodorik hen te helpen, maar die weigerde. De Franken onder zijn bevel zeiden: “Als je weigert om met je broers tegen de Bourgonden op te trekken, zullen we je verlaten, want in dat geval volgen wij liever hen.” “Volg mij”, zei Theodorik tegen zijn mannen. “Ik leid jullie naar een gebied waar jullie zoveel goud en zilver in handen kunnen krijgen dat zelfs jullie lust naar buit zal worden bevredigd. Als jullie besluiten mee te gaan met mijn broers, mogen jullie in dat andere gebied zoveel vee, slaven en kleding buitmaken als jullie maar willen.” Theodoriks woorden overtuigden de Franken en ze beloofden te doen wat hij zei.”

Bron:
-Yvonne Bouw, Feniks. Tijdvakken en historische contacten. havo 4/5 (Amersfoort: ThiemeMeulenhoff, 2019) p.49.