Openingsrede Bismarck – Conferentie van Berlijn (15 nov. 1884)

/

Op 15 november 1884 opende de Duitse kanselier Otto von Bismarck de Conferentie van Berlijn. Op deze conferentie verdeelden de Europese grootmachten Afrika in koloniale gebieden. Hieronder een fragment uit de openingsrede van Bismarck.

Bij de uitnodiging voor deze conferentie heeft de keizerlijke regering zich laten leiden door de overtuiging dat alle uitgenodigde regeringen dezelfde wens hebben, namelijk dat de inheemse bevolking van Afrika zich kan aansluiten bij de beschaving. Dat kan door de binnenlanden van dit continent te openen voor de handel, door de bevolking opleidingsmogelijkheden te bieden, door missies en ondernemingen aan te moedigen de noodzakelijke kennis te verspreiden. En door aan te dringen op het uitbannen van de slavernij, vooral van de slavenhandel. (…) Het feit dat alle beschaafde naties veel belangstelling tonen voor de materiële ontwikkeling van Afrika, garandeert dat zij zullen samenwerken bij de opgave de handelsbetrekkingen met dit deel van de wereld te regelen.

Bron:
-M.Bolink en Y. Bouw, Examenbundel geschiedenis havo 2019-2020 (ThiemeMeulenhoff 2020) p.24