Tekst Verdrag van Tordesillas (7 juni 1494)

Introductie op Verdrag van Tordesillas

Het Verdrag van Tordesillas werd afgesloten op 7 juni 1494 tussen Spanje en Portugal. Via dit verdrag verdeelde paus Alexander VI (1431-1503), in opdracht van de Spaanse koning, de niet-Europese koloniale wereld tussen beide landen. In 1529 volgde nog het Verdrag van Zaragoza, die de Indische wereld in het Oosten opdeelde tussen de twee landen. In 1778 bleek nog een derde afspraak nodig, namelijk het Verdrag El Pardo. Lees verder Tekst Verdrag van Tordesillas (7 juni 1494)

Koninklijke brief over succes Vasco da Gama (1499)

Manuel I (1469-1521, koning Portugal 1495-1521) :
Brief aan het Spaanse koningspaar Ferdinand en Isabella, over het succes van de eerste reis van Vasco da Gama (1499):

“Allerhoogste verheven Prins en Prinses…
Uwe Hoogheden weten reeds dat wij aan onze edelman Vasco da Gama en zijn broer Paulo da Gama de opdracht hebben gegeven met vier schepen uit te varen voor een ontdekkingsreis en dat sedert hun vertrek nu twee jaar verstreken zijn.
En daar de voornaamste reden voor deze onderneming evenals die van onze voorgangers was de dienst van de Heer onze God en ons eigen voordeel, heeft het Hem behaagd om de reis te bespoedigen. Door een der kapiteins hebben wij nu bericht ontvangen dat zij India hebben bereikt en het evenals andere naburige koninkrijken verkennen: dat zij op hun reis grote steden, grote bouwwerken en rivieren hebben aangetroffen en grote bevolkingen, door wie de gehele handel in specerijen en edelstenen wordt bedreven – welke goederen per schip worden vervoerd naar Mekka en vandaar naar Cairo, waarvandaan zij worden verspreid over de gehele wereld. Zij hebben hiervan een hoeveelheid meegebracht, waaronder kruidnagel, kaneel, gember, nootmuskaat en peper alsook andere soorten.

Bovendien hopen wij, met de hulp van God dat de grote handel die nu de Moren van die landen rijk maakt, thans door onze maatregelen ten goede zal komen aan de bevolking van ons eigen koninkrijk, zodat voortaan het hele christendom in dit deel van Europa, deze specerijen en edelstenen in ruime mate ter beschikking zal hebben. Dit zal, met de hulp van God, onze plannen en inspanningen ten goede komen (vooral wat betreft) de oorlog tegen de Moren.”

Bron: W. Verrelst, De renaissance. Documentatiemappen geschiedenis en maatschappij (Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1984) 61.

 

- advertentie -