Uitspraak Maarten Luther op Rijksdag te Worms (18 april 1521)

//

Op de Rijksdag te Worms (18 april 1521) sprak Maarten Luther, een van de voormannen van de Reformatie, onder meer het volgende:

Alleen getuigenissen van de Heilige Schrift [de Bijbel] of overtuigende bewijzen kunnen mij in het ongelijk stellen. Want ik geloof noch de paus, noch de concilies alleen, omdat het zonneklaar is dat zij zich herhaaldelijk hebben vergist en zichzelf hebben tegengesproken. Ik kan alleen overwonnen worden door de Heilige Schriften die ik heb aangehaald. En aangezien mijn geweten gevangen is in Gods Woord, kan ik en wil ik niets herroepen, omdat het bezwaarlijk, onheilzaam en gevaarlijk is om tegen het geweten in te handelen. De concilies kunnen dwalen en hebben gedwaald, dat is zonneklaar en ik zal het bewijzen.

De toevoeging die hierna wel eens volgt, namelijk “Zo helpe mij God almachtig. Amen. Hier sta ik, ik kan niet anders” berust volgens de meeste historici op een legende. Het is er vermoedelijk later achter gezet om Luthers statement wat vromer te maken.

Bronnen:
-Tom van der Geugten (red.), Geschiedeniswerkplaats. Historische Contexten tweede fase havo (Groningen: Noordhoff, 2014) p.21
-https://www.luther.de/nl/ws.html