Oorlogsverklaring Hitler-Duitsland aan Polen (1939)

/

Fragment uit de rede van Adolf Hitler (1889-1945), uitgezonden op de radio

Redevoering gehouden in de Kroll Opera in Berlijn, op 1 september 1939, kort na de Duitse aanval op Polen die de Tweede Wereldoorlog inluidde. Nederlandse vertaling:

(…) ‘Polen heeft vannacht, voor de eerste keer, op ons eigen territorium, reguliere soldaten laten schieten. Sinds vijf uur vijfenveertig wordt nu teruggeschoten (…) En van nu af, wordt bom met bom vergolden. Wie met gif strijd wordt door gifgas bestreden. Wie zelf zich van de regels van humane oorlogsvoering verwijderd, kan van ons niet anders verwachten, dan dat we dezelfde stap nemen. Ik zal deze strijd tegen iedereen zo lang voeren, tot de veiligheid van het Rijk en zijn rechten verzekerd zijn. (…) De neutrale staten hebben hun neutraliteit bevestigd zoals wij hen deze, al eerder garandeerden. Wij zullen over deze neutraliteit pijnlijk nauwkeurig waken. (…) Mocht mij, in deze strijd iets gebeuren, dan is mijn eerste opvolger partijgenoot Goering.

Bronnen:
-https://www.geschiedenisportaal.nl/v2/2013/08/07/adolf-hitler-oorlogsverklaring-aan-polen-begin-tweede-wereldoorlog-fragment/
-http://www.nationalsozialismus.de/dokumente/textdokumente/adolf-hitler-rede-vor-dem-reichstag-01091939