Wien Neêrlands Bloed (volledige tekst)

Dichter Hendrik Tollens deed in 1815 mee aan een wedstrijd die was uitgeroepen naar aanleiding van de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden. Opdracht: schrijf een tekst voor een nieuw volkslied. Tollens won de wedstrijd met zijn Wien Neêrlands Bloed. Het gedicht werd op muziek gezet door Wilhelm Wilms. Wien

De Brabançonne (tekst van het Belgische volkslied)

De Brabançonne is het nationaal volkslied van België. Het werd oorspronkelijk in 1830 in het Frans geschreven door Jenneval, wiens echte naam Louis Alexandre Dechet was. In 1860 werd de tekst door de toenmalige Belgische eerste minister Charles Rogier aangepast waardoor de heftige uitvallen op de Nederlandse Prins van Oranje

De Olympische eed

De olympische eed wordt tijdens de openingsceremonie van iedere Olympische Spelen uitgesproken door een sporter en een jurylid. Hiermee beloven sporters en juryleden zich tijdens de Spelen aan de regels te houden. De eed werd voor het eerst door atleten afgelegd tijdens de Olympische Spelen van 1920 in Antwerpen. Officials leggen

Troonrede 2017

Leden van de Staten-Generaal, Op Prinsjesdag zijn alle ogen traditioneel gericht op Den Haag. Maar vandaag zijn ons hart en onze gedachten in de eerste plaats bij de inwoners van Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius, die zo zwaar getroffen zijn door de verwoestende kracht van orkaan Irma. Wij allen

/

Beatrijs (ca.1300)

“Inden vergier quam si met vare. Die jongelinc wert haers gheware. Hi seide: ‘Lief, en verveert u niet: Hets u vrient dat ghi hier siet.’ Doen si beide te samen quamen, Si begonste hare te scamen Om dat si in enen pels stoet Bloets hoeft ende barvoet. Doen seidi: ‘Wel

/

Hildebrandslied (ca. 800)

“Hadubrand sprak, Hildebrands zoon: ‘met de speer moet men gaven ontvangen, speerpunt tegen speerpunt (…) Jij bent een oude Hun, enorm sluw, je lokt me met je woorden, wilt je speer naar me werpen. Je bent een zo oude man geworden, (door)dat je altijd bedrog pleegde. Dat zeiden me zeevaarders