Brezjnev-doctrine (1968) – complete tekst in het Nederlands

Tekst van de Brezjnev-doctrine. Uitgesproken door Leonid Brezjnev in Polen, op 13 november 1968. De doctrine rechtvaardigde militair ingrijpen van de Sovjet-Unie in socialistische landen ten tijde van de Koude Oorlog. In 1988 schafte Michael Gorbatsjov de Brezjnev-doctrine af. Lees verder Brezjnev-doctrine (1968) – complete tekst in het Nederlands

Verdrag van Locarno (1 december 1925) – Nederlandse tekst

Het Verdrag van Locarno was een belangrijk vredespact, dat enkele jaren na de Eerste Wereldoorlog gesloten werd. Het verdrag, ook wel bekend als het Pact van Locarno, werd door enkele West-Europese mogendheden ondertekend op 1 december 1925. Hieronder de Nederlandse tekst van dit vredesverdrag Lees verder Verdrag van Locarno (1 december 1925) – Nederlandse tekst

Akkoord van Wassenaar (24 november 1982) – volledige tekst

Het Akkoord van Wassenaar kwam tot stand tijdens het eerste kabinet-Lubbers (1982-1986) en zorgde ervoor dat het Nederlandse bedrijfsleven zich kon herstellen van de economische crisis waar het toen inzat. De werkloosheid in Nederland halveerde tussen 1985 en 1992, en liep terug van ongeveer 620.000 naar 335.000 personen. Lees verder Akkoord van Wassenaar (24 november 1982) – volledige tekst

Radiotoespraak Gerbrandy op Radio Oranje – leidde tot Dolle Dinsdag (1944)

De datum 5 september 1944 staat bekend als Dolle Dinsdag. De geallieerden zouden de grens met Nederland zijn overgestoken. Nederland zou snel bevrijd worden, zo dachten veel mensen. Het bleek een illusie. Een illusie die mede werd veroorzaakt door een radiotoespraak van minister-president P.S. Gerbrandy. Lees verder Radiotoespraak Gerbrandy op Radio Oranje – leidde tot Dolle Dinsdag (1944)

Der naturen bloeme – Jacob van Maerlant (ca.1270)

Der naturen bloeme (te lezen als: ‘Bloemlezing van het mooiste uit de natuur’) is een werk van schrijver-dochter Jacob van Maerlant uit ongeveer het jaar 1350. Het boek bestaat uit 13 hoofdstukken en verzamelde – als een soort Wikipedia uit de Middeleeuwen – al de toen bekende informatie over leven en natuur. Jacob van Maerlant beschrijft de volgende thema’s: de mens, viervoetige dieren, de vogels, zeemonsters, vissen, gifslangen, insecten, normale bomen, zogenoemde specerijbomen, geneeskrachtige planten, beroemde bronnen, edelstenen en de zeven metalen uit de aardbodem.

Hieronder een kort fragment uit hoofdstuk 1.

Fragment uit hoofdstuk 1 [oorspronkelijke tekst]

Als ons sente Jeronimus leert,
So esser erehande volc gevonden
Gehovet gelijc den honden,
Met crommen clauwen ende met langhen,
Ende met beesten vellen behanghen,
Ende voer haer spreken bassen.
Ander volc es daer gewassen:
So clene monde hebben die liede,
Dat si met enen clenen riede
Insuken moeten daer si bi leven.
Ander volc es daer neven,
Die mensche eten, als wijt horen.
Dese volgen den lieden bi sporen,
Bi der roeke, dats haer maniere,
Tote dat si comen tere riviere.
Ander liede sijn daer bi,
Die heten Arimaspi,
Jof Ciclopen in Latijn,
Die maer met enen oghe sijn,
Ende staet hem voer thoeft voeren.

Hedendaagse vertaling van Der naturen bloeme

Zoals de heilige Jeronimus ons leert,
bestaat er een bepaald volk
dat een kop heeft als een hond;
ze hebben lange, kromme klauwen
en dragen dierenvellen.
Ze spreken niet, maar in plaats daarvan blaffen ze.
Er leeft een ander volk:
die mensen hebben zulke kleine monden
dat ze alles waarvan ze leven
door een rietje naar binnen moeten zuigen.
Daar in de buurt woont nog een volk,
dat mensen eet, naar wij vernomen hebben.
Ze hebben de gewoonte het spoor van een mens
met hun neus te volgen,
totdat ze bij een rivier komen.
Er bestaan ook mensen
die Arimaspi heten,
of cyclopen in het Latijn.
Die hebben maar één oog
en dat zit midden op hun voorhoofd.

Bronnen
-http://www.dbnl.org/tekst/maer002dern03_01/maer002dern03_01_0001.php
-https://www.kb.nl/themas/middeleeuwen/der-naturen-bloeme-jacob-van-maerlant
-https://www.literatuurgeschiedenis.nl/middeleeuwen/tekst/lgme017.html

- advertentie -